שאלות ותשובות

כמה זמן אורך תהליך עריכה?

משך העריכה משתנה מפרויקט לפרויקט ומלקוח ללקוח והוא יכול לנוע מימים בודדים ועד חודשים מספר. משך העריכה תלוי בסוג הטקסט (פלייר שיווקי, ספר עיון או ספר ילדים), באיכות הכתיבה ובהתאם לכך במידת העריכה הדרושה (עריכה מאסיבית, עריכה לשונית או הגהה בלבד), ובשיתוף הפעולה של הלקוח (מידת הזמינות שלו, ופרק הזמן שבו הוא מגיב לשאלות ולבקשות להבהרה).

איך נקבעת עלות לעבודת עריכה?

עלות עריכה נקבעת על פי רמת העריכה הדרושה (עריכה מבנית, עריכה לשונית, עריכת ליטוש), סוג הטקסט וזמן העריכה הנדרש.

מהו גיליון דפוס שעל פיו נוהגים עורכים לנקוב את עלות עבודתם?

גיליון דפוס (ג"ד) הוא יחידת מידה שעל פיה קובעות הוצאות ספרים את עלות העבודה. גיליון דפוס אחד מכיל 16 עמודיA4 של 250 מילים / 4,000 מילים / 24,000 תווים.

מה ההבדל בין כתיבת תוכן לאינטרנט לבין עריכת תוכן?

עריכת תוכן מבוססת על טקסטים שהלקוח מספק והתאמתם להצגה באינטרנט הן מבחינת המבנה, הן מבחינת השפה, והן במסרים השיווקיים שהלקוח מעוניין להעביר. כתיבת תוכן, לעומת זאת, היא תהליך ארוך יותר שמתבצע בדרך כלל מאפס, וכולל איסוף חומרים וביצוע ראיונות, שעליהם תבוסס הכתיבה.

מה כוללת עריכה לשונית?

עריכה לשונית כוללת, בין היתר, תיקון שגיאות תחביריות ודקדוקיות, תיקון שגיאות כתיב וטעויות הקלדה, האחדות כתיב וגופנים, תיקון סימני פיסוק, הצעות הנוגעות לאוצר מילים במקרים של חזרות או שפה במשלב לא מתאים, ניקוד מלא או ניקוד עזר ובדיקת עימוד.

מה כוללת עריכת שירה?

עריכת שירים כולל תיקון טעויות לשון, הצעות לשיפור חריזה, תיקון סימני פיסוק, הגהה וניקוד מלא או ניקוד עזר.